skip to Main Content

Bron van Liefde

Corrie is 31 jaar als ze na acht jaar huwelijk achterblijft met drie jonge kinderen. In haar trouwbijbel staat de huwelijkstekst ‘De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid’. En met de zegen van Psalm 121:8 leeft ze 65 jaar als weduwe vol overgave voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Op de lezenaar bij haar afscheid ligt haar stukgelezen Bijbel. De rug van het Boek is geplakt met groene tape. De Bijbel is het boek waarin het leven van Corrie een plek heeft gekregen. Het kan goed zijn, dat ze door het lezen en horen over de verhalen uit de Bijbel aangevoeld heeft niet alleen te staan in haar verdriet, want in de de Bijbel staan verhalen van mensen, die ook door diepe dalen van verdriet zijn gegaan. Zo kon ze haar eigen verdriet misschien een plaats geven, want de Bijbelse verhalen laten ook een andere kant van verdriet zien: dat verdriet niet het einde is. Maar wat was de belofte van haar trouwtekst waard? Het was in ieder geval geen garantie voor een ‘ze leefde nog lang en gelukkig’, maar het geloof hield haar wél op de been.

lees meer

Back To Top