skip to Main Content

Aan de keukentafel

In mijn jeugd waren de kerk en het crematorium mijn thuis. Mijn vader was koster van kerkcentrum “De Hoeksteen” in Middelburg en combineerde dat later met het pachten van de koffiekamer in het crematorium in Middelburg. Wij woonden toen in de nieuwbouwwijk Dauwendaele waar begin jaren ’80 de Rooms Katholieke school omgebouwd werd tot rouwcentrum en die functie tot op de dag vandaag nog steeds heeft. De keukentafel was in de kerk, het crematorium en in mijn ouderlijk huis de belangrijkste plaats. Daar werd niet alleen gegeten. Daar werden ook zaken gedaan, ruzie gemaakt, ruzies bijgelegd, discussies gevoerd. Aan tafel besprak je de dag, luchtte je je hart, werden problemen opgelost of vroeg je om hulp.

lees meer

Back To Top