skip to Main Content

Als je samen verlies verwerkt…

Hoe symboliseer je verdriet wat je samen wilt delen en samen wilt verwerken. Wanneer iemand binnen een vereniging of (buurt)gemeenschap overlijdt is er behoefte aan het delen van emoties. Hoe vertel je de wereld wat er zich op dat moment binnen jouw wereld afspeelt? En hoe toon je je medeleven wanneer iemand het slachtoffer wordt van zinloos geweld? Een uiting van alle gevoelens en emoties die samen gaan met (nationale rouw) vraagt meer dan een vlag half stok. Het vraagt om een krachtig en waardig symbool. De LAND-IN-ROUWVLAG is een duidelijk teken waarmee je verdriet uit en medeleven betoont. De LAND-IN-ROUWVLAG maakt rouw herkenbaar voor iedereen…

Samen verwerken geeft ruimte

Gebeurtenissen die verdriet en pijn veroorzaken zijn helaas onderdeel van onze maatschappij. Door samen deze gebeurtenissen te verwerken kunnen we ze een plaats geven binnen onze leefwereld en in ons land. Uiteindelijk levert de LAND-IN-ROUWVLAG een positieve bijdrage aan de individuele rouwverwerking en de daarmee aan de hele maatschappij. Want ook juist verdriet brengt eenheid.

Volg je hart én vlag!

De LAND-IN-ROUWVLAG kan en mag bij ieder nationaal en regionaal overlijden worden gehesen. Nationale rouw wordt in Nederland weliswaar aangekondigd door de Minister President, maar overal waar mensen steun en kracht halen uit het samen tonen en delen van emoties kan de vlag verschil betekenen. Volg je hart, laat je emoties zien en maak zélf het verschil met de LAND-IN-ROUWVLAG.

Bestel de vlag

De Land-in-rouwvlag is het antwoord op de nationale vraag naar een krachtig symbool om verdriet en begrip te tonen en samen te verwerken.

Bestellen

De Land-in-rouwvlag is via onze webshop te bestellen.

Back To Top