skip to Main Content

dinsdag 28 mei 2024

19:30, toegang vrij

Levenstestament

In het levenstestament leg je vast hoe je wilt dat er beslist wordt wanneer je dit zelf niet meer kan. Het opstellen van een levenstestament is maatwerk en wordt aan je persoonlijke wensen en situatie opgesteld. Het levenstestament wordt uitgesplitst naar financiën en zorg.

Nalatenschap / testament

Wanneer er geen testament opgesteld is, is het wettelijk erfrecht van toepassing. Dat kan in vele gevallen prima werken. Belangrijk is daarbij wel dat je weet wat dit inhoudt en wat de consequenties zijn voor de erfgenamen. Wanneer je specifieke wensen hebt ten aanzien van je nalatenschap kan een testament uitkomst bieden. Niet alleen je wensen worden in kaart gebracht, ook de omvang van de nalatenschap wordt geïnventariseerd en opgenomen in een digitale nalatenschapsdossier.

Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Piet Heinstraat 18, Goes. 06-107 30 321
Aanmelden via info@uitvaartinzeeland.nl
Wacht niet, want vol is vol.

Back To Top