skip to Main Content

Veelgestelde vragen

Vraag

Hoe wordt een overlijden vastgesteld en door wie?

Antwoord

In feite is een ieder bevoegd om overlijden vast te stellen. Echter kan alleen een arts een formele ‘verklaring van overlijden’ afgeven.

Na zijn of haar overlijden moet iemand altijd worden onderzocht door een arts. Gewoonlijk is dat de huisarts of een behandelend of waarnemend arts in een ziekenhuis. Als deze arts meent dat sprake is van een natuurlijke dood geeft hij een ‘verklaring van overlijden’ af.

Aan de hand van de verklaring van overlijden kunnen nabestaanden, of een uitvaartverzorger namens hen, bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aanvragen. Zonder een dit verlof mag een houder van een begraafplaats of van een crematorium geen overledenen accepteren.

Vraag

Wat is overledenenzorg?

Antwoord

Overledenenzorg is de zorg voor het dode lichaam. We spreken ook wel over afleggen. Het afleggen van een geliefd iemand die gestorven is kan deel uitmaken van het verwerkings- en rouwproces. Zoals met zoveel dingen rondom sterven vinden veel mensen het echter een raar of eng idee om een gestorvene aan te raken. Ook weten ze vaak niet wat er moet gebeuren bij het afleggen.

Afleggen is eigenlijk een ander woord voor verzorgen. Vergelijk het maar met de eigen verzorging. Wie ’s ochtends opstaat doucht of zich wast, wast zijn haren, scheert zich of brengt make-up aan, poetst zijn tanden, fatsoeneert het haar en trekt iets leuks aan. Eigenlijk is dat ook wat er met een overledene gebeurt.

De laatste jaren is het verzorgen van de overledene steeds meer een apart beroep geworden dat wordt uitgeoefend door specialisten in postmortale zorg.

Vraag

Wat doet een ritueelbegeleider?

Antwoord

Door de ontkerkelijking komt het steeds vaker voor dat de traditionele rituelen plaatsmaken voor andere symbolische handelingen. Elke eenvoudige handeling kan tot een ritueel gemaakt worden door het met aandacht uit te voeren. Het sluiten van de kist bijvoorbeeld of het voor de laatste maal uit huis dragen van de overledene.

Een uitvaartritueel is herkenbaar voor de aanwezigen doordat er onderdelen in voorkomen die men kent. De betrokkenheid en de wijze waarop de uitvaart zelf vorm wordt gegeven zijn van groot belang voor het proces van verwerking van het verlies. Dat geldt ook voor kinderen die hun eigen manier hebben van omgaan met dood en rouw. Het kan hen helpen een rol te mogen spelen tijdens de uitvaartdienst of de bijeenkomst daarna. Bijvoorbeeld een kaars aansteken, bloemen strooien tijdens de dienst of snoepjes uitdelen uit het trommeltje van oma als de bezoekers de condoleanceruimte verlaten.

Een ritueelbegeleider kan u helpen bij het vormgeven van de uitvaartplechtigheid. Op basis van gesprekken met u kan de ritueelbegeleider een passende afscheidsdienst samenstellen met teksten, muziek, beelden, symbolen en rituele handelingen. De ritueelbegeleider geeft u advies en begeleidt u in uw wensen en behoeften rond een overlijden.

De ritueelbegeleider kijkt naar wat het beste past bij de overledene en diens nabestaanden en geeft vorm en inhoud aan een afscheidsviering. Hij/zij kan in deze ceremonie voorgaan of zij stimuleert de nabestaanden dit zelf te doen. Wanneer een familie verdeeld is, is hij/zij in staat hierin te bemiddelen zodat er toch, ondanks de verschillen, een mooi afscheid kan plaatsvinden.

Vraag

Wat kost een uitvaart?

Antwoord

De uitvaartkosten voor een uitvaart kunnen best hoog oplopen. Het is voor veel mensen heel vervelend wanneer de uitvaartkosten zo hoog worden dat ze het eigenlijk niet goed kunnen betalen. Als nabestaande wilt u uiteraard toch een hele mooie uitvaart regelen voor uw dierbare. Het is dan goed om te kijken naar de mogelijkheden. Wat een uitvaart kost ligt helemaal aan de soort uitvaart die u voor ogen heeft. Een belangrijke vraag hierbij is: gaat het om een begrafenis of om een crematie? De begrafeniskosten zijn anders dan kosten van een crematie. In beide geven wij inzicht. U kunt vrijblijvend een voorbespreking uitvaart aanvragen. Tijdens dit gratis adviesgesprek kunnen wij u volledig informeren.

Back To Top