skip to Main Content

ma 7 oktober

Eindig leven of oneindig leven als Nieuwe Mens?

Dat het leven eindig is, hoort bij de menselijke bestaanswijze. Daarover vertelt de bijbel in het begin van Genesis. Dat het leven eindig is, geeft zin en betekenis aan het leven. Over ons leven en sterven willen we steeds meer de regie houden. In onze tijd is er veel discussie over het recht om hulp bij zelfdoding te krijgen op het moment dat men zijn/haar leven voltooid acht. Mag je mensen het recht ontzeggen hun leven te beëindigen (zelfdoding)? Een andere vraag die zich opdringt is: Heeft de ‘Oude Mens’ zijn tijd niet zo langzamerhand gehad? Schemert niet aan de horizon een ‘Nieuwe Mens’ totaal anders dan de geschiedenis tot nog toe heeft gekend? We zouden het kunnen geloven op grond van ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie. Het oude verlangen naar onsterfelijkheid wordt nieuw leven ingeblazen, waardoor in zekere zin terugkeer naar het paradijs weer mogelijk lijkt te worden. Maar: moeten we dit eigenlijk wel willen? Is het geen illusie dat je de dood net zo kunt managen als andere dingen in het leven. En is de Oude Mens met al zijn gebreken niet verkieslijker dan de Nieuwe met zijn onzekerheden?
Het behoort tot Levenskunst om je ook op het sterven op een goede manier voor te bereiden.

Hans de Bie (1946),is predikant PKN. Hij diende enkele gemeenten, was predikant bij de luchtmacht en werkte als geestelijk verzorger in de gezondheidzorg. Promotie godsdienstfilosofie univ van Exeter (U.K.)

Aanvang 19.00 uur
Toegang vrij

Deel dit evenement:

IMG_20170708_123006
Aanmelden voor dit evenement
Andere evenementen

' Bij Alexandra '
Rouwen na zelfdoding

di 8 oktober

Coby Leeuwenburgh – Kloosterman uit Middelburg schreef het boekje ‘Uit de tijd gesprongen – het leven nadat het liefste en mooiste wat wij hadden ons is afgenomen’ recht uit haar hart om het verlies te verwerken en anderen te helpen. De schrijfster wil ‘bij Alexandra’ andere mensen in een dergelijk rouwproces helpen en het onderwerp van zelfdoding onder de aandacht brengen.

Huiskamerconcert door Wim Steenbakker

zo 2 juni

Zanger/gitarist/docent/dirigent Wim Steenbakker zal op deze zondagmiddag een concert geven in de huiskamer ‘bij Alexandra’. Tijdens het huiskamerconcert zal Wim in intieme sfeer het concert verzorgen.

Informatie over testament door Elles Pasop, notaris

We willen er vaak niet over nadenken, maar wat gebeurt er eigenlijk met uw bezittingen als u komt te overlijden?

Lezing door Katrien Smeyers

di 14 mei

“Elk mens heeft een verhaal te vertellen”.

Het succes van ritueelbegeleiden bij afscheid en ritual coaching, is te vinden in de eigentijdse visie om rituelen en symbolen, zonder poespas en wars van zweverigheid, in de benadering vanuit de humane en sociale wetenschappen maar altijd met respect voor bestaande tradities en levensbeschouwing.
Rituelen en symbolen krijgen stilaan terug meer bedding in onze maatschappij. De mix van oude rituelen, gekleed in een nieuw jasje en nieuwe rituelen met traditionele handelingen, passen bij onze huidige tijdsgeest waar we op zoek zijn naar zingeving en verbinding.

Hoe lang mag je rouwen?

‘Hoe lang mag je rouwen?’
Deze vraag kom je regelmatig tegen wanneer mensen een verlies hebben geleden. Denk bij verlies niet alleen aan de dood maar ook aan verlies van werk, relatie, gezondheid, vitaliteit. Bij verlies hoort rouw en ieder verwerkt verlies op eigen wijze. Staat er een tijd voor rouw? Of is dat bij iedereen en misschien bij elke situatie anders?

Lezing door Mirjam Windrich

di 18 juni

Mirjam Windrich vertelt over hoe het schrijven heilzaam kan zijn voor de verwerking van emoties.
Als men schrijft gebeurt er veel. Zaken worden benoemd, geordend en geanalyseerd. Maar ook komt het lichaam tot rust waardoor bepaalde spanningen verdwijnen en emoties los kunnen komen. Dit alles gebeurt op een gecontroleerde manier, juist doordat men ook een beroep doet op het talige, cognitieve vermogen. Daarnaast is schrijven ook zingevend, woorden en zinnen geven vorm en betekenis aan vaak complexe ervaringen. Op deze manier zijn deze beter te plaatsen, te begrijpen en te laten voor wat ze zijn.

Expositie door Gwendolyn Pieters, afscheidsfotograaf

Als je weet dat er binnenkort een afscheid gaat komen, dan is het fijn om even met elkaar stil te staan. Bij het leven, bij elkaar. Samen een mooie dag beleven. Gwendolyn exposeert foto’s van unieke verhalen die op beeld zijn bewaard.

Huiskamerconcert door Patricia Foort

zo 26 mei

Zangeres Patricia Foort zal op deze zondagmiddag een concert geven in de huiskamer bij Alexandra. Dit in intieme sfeer waarin mooie pop, soul, gospel en enkele Nederlandstalige liedjes voorbij zullen komen.

Lezing door Manu Keirse

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, echtscheiding, ongeneeslijke ziekte, verlies van werk. Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen? Mensen in rouw en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten?

Koffie Meet Up

di 30 april

Iedere laatste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur een ongedwongen meet up voor nabestaanden en lotgenoten.

Back To Top