skip to Main Content

ma 7 oktober

Eindig leven of oneindig leven als Nieuwe Mens?

Dat het leven eindig is, hoort bij de menselijke bestaanswijze. Daarover vertelt de bijbel in het begin van Genesis. Dat het leven eindig is, geeft zin en betekenis aan het leven. Over ons leven en sterven willen we steeds meer de regie houden. In onze tijd is er veel discussie over het recht om hulp bij zelfdoding te krijgen op het moment dat men zijn/haar leven voltooid acht. Mag je mensen het recht ontzeggen hun leven te beëindigen (zelfdoding)? Een andere vraag die zich opdringt is: Heeft de ‘Oude Mens’ zijn tijd niet zo langzamerhand gehad? Schemert niet aan de horizon een ‘Nieuwe Mens’ totaal anders dan de geschiedenis tot nog toe heeft gekend? We zouden het kunnen geloven op grond van ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie. Het oude verlangen naar onsterfelijkheid wordt nieuw leven ingeblazen, waardoor in zekere zin terugkeer naar het paradijs weer mogelijk lijkt te worden. Maar: moeten we dit eigenlijk wel willen? Is het geen illusie dat je de dood net zo kunt managen als andere dingen in het leven. En is de Oude Mens met al zijn gebreken niet verkieslijker dan de Nieuwe met zijn onzekerheden?
Het behoort tot Levenskunst om je ook op het sterven op een goede manier voor te bereiden.

Hans de Bie (1946),is predikant PKN. Hij diende enkele gemeenten, was predikant bij de luchtmacht en werkte als geestelijk verzorger in de gezondheidzorg. Promotie godsdienstfilosofie univ van Exeter (U.K.)

Aanvang 19.00 uur
Toegang vrij

Deel dit evenement:

IMG_20170708_123006
Aanmelden voor dit evenement
Andere evenementen

' Bij Alexandra '
“Fijne samenwerking. Vertrouwd gevoel. Goede communicatie. Luisterend oor. Heel dienstbaar. Alexandra en Joselien zijn hele fijnen mensen.”

“Fijne samenwerking. Vertrouwd gevoel. Goede communicatie. Luisterend oor. Heel dienstbaar. Alexandra en Joselien zijn hele fijnen mensen.” Carla Roose, Wolphaartsdijk

Onmisbare steun!

Onmisbare steun! Alexandra Markusse en haar team ben ik zeer dankbaar. Ervaren, zeer professioneel en, nog belangrijker, niets is hen teveel waardoor mijn moeder een bijzondere en gedenkwaardige uitvaart heeft gekregen waar wij als nabestaanden met veel voldoening op terugkijken.…

Alexandra deed de begrafenis van mijn beide ouders.

Alexandra deed de begrafenis van mijn beide ouders. Ik was niet alleen verdrietig, maar ik zag ook door de bomen het bos niet meer: wat moet er allemaal geregeld worden? Alexandra was in deze periodes mijn rots in de branding.…

“Ondanks corona-protocol de best mogelijke crematie. Bijzonder attent!”

“Ondanks corona-protocol de best mogelijke crematie. Bijzonder attent!” Gerda Glerum, Utrecht

Over levenseinde en wilsverklaringen

di 11 juni

De NVVE verzorgt ‘bij Alexandra’ een presentatie om keuzemogelijkheden over het levenseinde in gesprek scherp te krijgen. Er wordt ingegaan op verschillende begrippen, zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, het behandelverbond en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).

Back To Top