skip to Main Content

Evenementen

' Bij Alexandra '

  • Alles
  • Lezing
  • Ontmoeting nabestaanden
Over levenseinde en wilsverklaringen

di 11 juni

De NVVE verzorgt ‘bij Alexandra’ een presentatie om keuzemogelijkheden over het levenseinde in gesprek scherp te krijgen. Er wordt ingegaan op verschillende begrippen, zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, het behandelverbond en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).

Eindig leven of oneindig leven als Nieuwe Mens?

ma 7 oktober

Dat het leven eindig is, hoort bij de menselijke bestaanswijze. Daarover vertelt de bijbel in het begin van Genesis. Dat het leven eindig is, geeft zin en betekenis aan het leven. Over ons leven en sterven willen we steeds meer de regie houden. In onze tijd is er veel discussie over het recht om hulp bij zelfdoding te krijgen op het moment dat men zijn/haar leven voltooid acht. Mag je mensen het recht ontzeggen hun leven te beëindigen (zelfdoding)?

Rouwen na zelfdoding

di 8 oktober

Coby Leeuwenburgh – Kloosterman uit Middelburg schreef het boekje ‘Uit de tijd gesprongen – het leven nadat het liefste en mooiste wat wij hadden ons is afgenomen’ recht uit haar hart om het verlies te verwerken en anderen te helpen. De schrijfster wil ‘bij Alexandra’ andere mensen in een dergelijk rouwproces helpen en het onderwerp van zelfdoding onder de aandacht brengen.

Koffie Meet Up

di 25 juni

Iedere laatste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur een ongedwongen meet up voor nabestaanden en lotgenoten.

Back To Top